Obaveza održavanja zgrade ?

Obaveza održavanja zgrade ?

Održavanje zgrade predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode radi očuvanja vrednosti zgrade i njenih posebnih delova što podrazumeva očuvanje funkcionalnosti zgrade i njenih svojstava, kako bi se omogućilo redovno korišćenje zgrade u skladu sa njenom namenom i otklonila opasnost od nastanka štete ili nemogućnosti korišćenja delova zgrade usled njihovog neodržavanja.
Obavezu da održava stambenu ili stambeno-poslovnu zgradu ima stambena zajednica preko svojih organa upravljanja (skupštine i Upravnika) ili Profesionalni upravnik, kome stambena zajednica može da poveri poslove upravljanja zgradom.
Vlasnici posebnih (i samostalnih delova) imaju obavezu da održavaju svoj poseban deo tako da se ne remeti uobičajeno korišćenje drugih delova zgrade, kao i da održavaju zajednički deo zgrade koji je u sklopu njehovog posebnog dela u granicama ovlašćenja upotrebe tog dela.