Da li stambena zajednica može zaključiti ugovor o osiguranju?

Da li stambena zajednica može zaključiti ugovor o osiguranju?

Da. Stambena zajednica može da zaključi ugovor o osiguranju od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima usled neodržavanja ili nepravilnog održavanja zgrade. Ovaj ugovor se zaključuje na način i pod uslovima utvrđenim zakonom kojim se uređuje delatnost osiguranja i zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.
Preporuka Profesionalnih upravnika / Upravnika zgradama jeste da zaključe ugovore o osiguranju od odgovornosti za štete jer štiteći ono što posedujemo, štitimo sebe, poštujući svoju prošlost i osiguravajući svoju budućnost.