Upravljanje nekretninama

mirijevo zgrade
karaburma zgrade

U okviru naših usluga vezanih za profesionalno upravljanje i održavanje zgrada i poslovnih objekata na teritoriji Karaburme i Mirijeva obavljamo i usluge upravljanja nekretninama.

Upravljanje nekretninama u ovom slučaju obuhvata:

 • Zastupanje i predstavljanje stambene zajednice (SZ)

 • Podnošenje prijave za upis stambene zajednice u Registar stambenih zajednica

 • Podnošenje prijave za registraciju pravila vlasnika

 • Popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova zgrade i njihovo označavanje

 • Uspostavljanje i vođenje evidencije o vlasnicima posebnih i samostalnih delova i licima kojima su zajednički ili posebni delovi zgrade izdati u zakup, odnosno na korišćenje po drugom osnovu

 • Izvršavanje odluka stambene zajednice

 • Upravljanje sredstvima stambene zajednice i raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice na osnovu odluke Skupštine stambene zajednice, u skladu sa propisima kojima se uređuje otvaranje, vođenje i gašenje tekućih računa

 • Predlaganje programa održavanja Skupštini stambene zajednice i staranje o njegovoj realizaciji

 • Organizovanje radova hitnih intervencija

 • Organizovanje izvođenja radova na zajedničkim delovima zgrade i zemljištu za redovnu upotrebu zgrade u skladu sa usvojenim programom održavanja i kontrolisanje izvođenja radova

 • Vođenje evidencije o prihodima i rashodima stambene zajednice

 • Podnošenje izveštaja o radu skupštini stambene zajednice koji posebno sadrži prikaz ukupnih prihoda i rashoda stambene zajednice, realizovanih aktivnosti u odnosu na planirane, kao i iskorišćenja sredstava za realizaciju svake od aktivnosti

 • Staranje o održavanju zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade

 • Prijem kvarova ili drugih problema u zgradi svakim danom u nedelji u periodu od 00-24 časa (nepoštovanje kućnog reda, buka i drugi štetni uticaji u zgradi)

 • Obaveštavanje nadležnih organa o problemu, odnosno zahtevanje preduzimanja odgovarajućih mera od nadležnih organa, a na osnovu primljene prijave

 • Evidentiranje svake primljene prijave sa podacima o problemu i vremenu prijema, kao i drugim podacima koji su poznati

 • Predlaganje skupštini stambene zajednice visinu naknade za održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta na osnovu najmanje tri prikupljene ponude od lica koja se bave održavanjem zajedničkih delova zgrade i zemljišta

 • Obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom