Upravljanja nekretninama

 • zastupanje i predstavljanje stambene zajednice (SZ)
 • podnošenje prijave za upis stambene zajednice u Registar stambenih zajednica
 • podnošenje prijave za registraciju pravila vlasnika
 • popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova zgrade i njihovo označavanje
 • uspostavljanje i vođenje evidencije o vlasnicima posebnih delova, vlasnicima samostalnih delova i licima kojima su zajednički ili posebni delovi zgrade izdati u zakup, odnosno na korišćenje po drugom osnovu
 • izvršavanje odluka stambene zajednice
 • upravljanje sredstvima stambene zajednice i raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice na osnovu odluke skupštine stambene zajednice, u skladu sa propisima kojima se uređuje otvaranje, vođenje i gašenje tekućih računa
 • predlaganje programa održavanja Skupštini stambene zajednice i staranje o njegovoj realizaciji
  organizovanje radova hitnih intervencija
 • organizovanje izvođenja radova na zajedničkim delovima zgrade i zemljištu za redovnu upotrebu zgrade u skladu sa usvojenim programom održavanja i kontrolisanje izvođenja radova
 • vođenje evidencije o prihodima i rashodima stambene zajednice
  podnošenje izveštaja o radu skupštini stambene zajednice koji posebno sadrži prikaz ukupnih prihoda i rashoda stambene zajednice, realizovanih aktivnosti u odnosu na planirane, kao i iskorišćenja sredstava za realizaciju svake od aktivnosti
 • staranje o održavanju zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade
  prijem kvarova ili drugih problema u zgradi svakim danom u nedelji u periodu od 00-24 časa (nepoštovanje kućnog reda, buka i drugi štetni uticaji u zgradi)
 • obaveštavanje nadležnih organa o problemu, odnosno zahtevanje preduzimanja odgovarajućih mera od nadležnih organa, a na osnovu primljene prijave
 • evidentiranje svake primljene prijave sa podacima o problemu i vremenu prijema, kao i drugim podacima koji su poznati
 • predlaganje skupštini stambene zajednice visine naknade za održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta na osnovu najmanje tri prikupljene ponude od lica koja se bave održavanjem zajedničkih delova zgrade i zemljišta
 • obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom