Personalizovane usluge

U mogućnosti smo da odgovorimo na specifične zahteve klijenata i ponudimo poseban paket usluga koji bi odgovorio vašim potrebama.

Između ostalog to su usluge dizajnirane prema potrebama svakog pojedinačnog klijenta:

  • Usluge administracije računa za komunalne troškove za pojedinačne stanove (u slučajevima kada vlasnici stanova ne žive u Srbiji, stan je izdat u zakup, strani državljanin je u posedu stana i dr.)
  • Usluge prijave stranaca nadležnim organima MUPa za potrebe pribavljanja potvrde o mestu prebivališta uvek kada je strano lice zakupac stana.
  • Usluge prijave stranaca nadležnim organima MUPa i NSZZ za potrebe izdavanja boravišnih i radnih dozvola.
  • Ostale usluge po meri klijenta

Za sva dodatna pitanja i željene usluge molimo Vas da nas kontaktirate putem maila i pošaljete upit za ponudu na mail: office@ kmanagers.rs