Predstavnik vlasnika ?

Predstavnik vlasnika ?

U slučaju da je stambena zajednica poslove upravljanja poverila Profesionalnom upravniku , na osnovu odluke skupštine stambene zajednice ili pravila vlasnika, skupština može izabrati jedno ili više lica koja će posredovati u poslovima između stambene zajednice i Profesionalnog upravnika .

Skupština stambene zajednica o poveravanju poslova upravljanja Profesionalnom upravniku donosi odluku dvotrećinskom većinom, potom se obraća se organizatoru profesionalnog upravljanja i sa njim zaključuje ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja.

Odluka o poveravanju poslova Profesionalnom upravniku se može doneti i na osnovu pravila vlasnika posebnih delova.