Ko može da učestvuje u radu skupštine?

Ko može da učestvuje u radu skupštine?

U radu skupštine stambene zajednice učestvuju vlasnici posebnih delova. Vlasnik posebnog dela može da ovlasti i drugo lice da umesto njega učestvuje u radu skupštine (član domaćinstva ili zakupac posebnog dela), o čemu obaveštava Profesionalnog upravnika/Upravnika . U slučaju kada je vlasnik posebnog dela pravno lice, u radu skupštine stambene zajednice učestvuje njegov zakonski zastupnik ili lice koje on ovlasti da ga zastupa.

Vlasnik posebnog dela može da glasa i preko zastupnika, odnosno punomoćnika. Punomoćje se izdaje u pisanom obliku i čuva se uz zapisnik o radu skupštine. Umesto vlasnika posebnog dela na sednici skupštine može da učestvuje u radu i glasa član domaćinstva koji je poslovno sposoban ili lice koje je zakupac  posebnog dela, osim ako je vlasnik posebnog dela obavestio skupštinu ili upravnika da ne dozvoljava da umesto njega učestvuje neko drugi, osim za odluke koje se odnose na: biranje i razrešavanje upravnika, odluku o poveravanju poslova upravljanja zgradom, odnosno izboru profesionalnog upravnika, odluku o uzimanju kredita, odluku o raspolaganju zajedničkim delovima zgrade i odluku o visini za investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta koje služi za redovnu upotrebu.