Koje su obaveze vlasnika posebnog dela?

Koje su obaveze vlasnika posebnog dela?

Obaveze vlasnika posebnog dela su:

–              da korišćenjem svog posebnog dela na ometa korišćenje drugih delova zgrade,

–              da svoj poseban deo održava tako da ne remeti uobičajeno korišćenje drugih delova zgrade,

–              održava zajednički deo zgrade koji je u sklopu njegovog posebnog dela,

–              da učestvuje u troškovima upravljanja i održavanja zgrade,

–              da dozvoli prolaz kroz svoj poseban deo radi izvršenja popravki, odnosno potrebnih radova u slučaju kada je to neophodno zbog održavanja zgrade,

–              da redovno učestvuje u radu i odlučivanju skupštine stambene zajednice,

–              da se pridržava donetih pravila vlasnika,

–              da se pridržava propisanog kućnog reda,

–              da obavesti Profesionalnog upravnika odnosno Upravnika u slučaju da neće biti u mogućnosti da se odazove pozivu za održavanje sednice skupštine,

–              druge obaveze u skladu sa zakonom.