Promet nepokretnosti

ZAKUP NEPOKRETNOSTI

 

Predstavljanje stambene zajednice u poslovima izdavanja zajedničkih prostorija / elemenata zgrade

 • Pposlovi izdavanja zajedničkih prostorija u zgradi.
 • Poslovi izdavanja delova fasade za potrebe reklamnih kampanja.
 • Poslovi izdavanja krovova za antene mobilnih operatera.
 • Administrativna pomoć u pripremi neophodnih ugovora i prateće dokumentacije za stambenu zajednicu.

 

Predstavljanje zakupodavaca u procesu izdavanja nepokretnosti

 • Prikupljanje ponuda potencijalnih zakupaca i njihova analiza.
 • Definisanje strategije cene zakupa.
 • Pregovori tokom celokupnog procesa zakupa.
 • Administrativna pomoć u pripremi Ugovora o zakupu, Inventar lista, Protokola o primopredaji nepokretnosti i druge prateće dokumentacije.

 

Predstavljanje zakupaca u procesu izdavanja nepokretnosti

 • analiza potreba zakupaca
 • istraživanje tržišta u cilju pronalaženja nepokretnosti koje odgovaraju cenovnim kriterijumima i potrebama zakupca
 • pregovori tokom celokupnog procesa zakupa
 • administrativna pomoć u pripremi Ugovora o zakupu, Inventar lista, Protokola o primopredaji nepokretnosti i druge prateće dokumentacije.

 

 

KUPOPRODAJA NEPOKRETNOSTI

 

Predstavljanje investitora / prodavaca u procesu kupoprodaje nepokretnosti

 • Kreiranje baze potencijalnih zainteresovanih kupaca u ime i za račun investitora / prodavaca.
 • Pregovaranje optimalnih uslova kupoprodaje za prodavca / investitora u smislu uštede vremena, novca, redovnih analiza tržišta i druga neophodna savetovanja u procesu kupoprodaje.
 • Administrativna pomoć u pripremi Ugovora o kupoprodaji i neophodne prateće dokumentacije.
 • Mmarketinške aktivnosti u vezi sa prodajom nepokretnosti.

Predstavljanje kupaca u procesu kupoprodaje nepokretnosti

 • posredovanje u poslu i izvođenje kompletnog posla kupoprodaje sa naglaskom na prodaji koja kupca posmatra kao partnera u poslu, što predstavlja stvaranje dugoročnih partnerskih odnosa sa klijentima, zasnovanih na poverenju, kvalitetu, usluzi i uzajamnom poverenju.