Tamara Krpović

Tamara Krpović

Tamara Krpović

Tamara Krpović je profesionalac sa skoro 20 godina radnog staža i bogatim radnim iskustvom u poslovima upravljanja nekretninama kao i poslovima kupoprodaje i iznajmljivanja nepokretnosti.

Ona je energična, hrabra i izuzetno posvećena poslu, a njena najveća snaga je profesionalno znanje i praktično iskustvo koje je sticala godinama.

Gotovo da ne postoji usluga u prometu nepokretnosti a da se uspešni rezultati ne pojavljuju u njenoj profesionalnoj biografiji, od poslova upravljanja stambenim i poslovnim nekretninama, preko procena nepokretnosti, kratkoročnih i dugoročnih zakupa i prodaja nepokretnosti, pa sve do analize i praćenja tržišta nepokretnosti i aktuelnih trendova.

Tokom svoje dugogodišnje karijere bila je angažovana na velikim projektima gde je ekskluzivno zastupala investitore kao što su: GTC/ Park Apartmani (Novi Beograd), Peteg /Golf 8 (Banovo Brdo), Living Good (Novopazarska – Vračar ), Bomex/ Royal Apartment’s (Dedinje). Na ovim projektima samostalno je ostvarila prodaju preko 200 stambenih jedinica.

Kao ekskluzivni agent prodaje za “GTC Park Apartmane” (stambeni kompleks od 182 stambene jedinice, 12 poslovnih prostora i 200 parking mesta u podzemnoj garaži) Tamara je, sa svojim prodajnim timom, uspešno završila proces prodaje i primopredaje svih nepokretnosti na projektu.

Aktivno je pružala savetodavne usluge za investitore po pitanju arhitektonskog i konceptualnog rešenja projekta, odabira opreme, formiranja tehničke specifikacije, cena i dinamike plaćanja, izradi marketinških materijala, a sve u cilju da se potencijalnim kupcima ponude najatraktivnije stambene jedinice a investitorima poboljša prodaja. Neki od projekata na kojima je radila su : Basal, projekat Atrium 63, Novi Beograd, Meteor/Living Good -Novopazarska 34, uključujući i mešoviti kompleks Marina Dorćol kompanije ENGEL.

Učestvovala je i u opštem predlogu za marketinšku kampanju u vezi pozicioniranja projekta na tržištu: kreiranju imena i logotipa, dizajnu štampanog materijala (brošura, štampanih oglasa, banera); medijskom planiranju; kreiranju PR tekstova za internet portale, direktnim emailovima, izradi prezentacija koje se koriste u prodaji i dr.

Posebno se istakla kreirajući sopstvenu prodajnu strategiju koja obuhvata širok spektar analiza, praćenja tržišta i trendova, sa ciljem unapredjenja prodaje.

Pored prodaje stanova na projektima uspešno se bavila i pojedinačnom prodajom uglavnom luksuznijih nepokretnosti. Ovde je neretko zastupala obe strane, i prodavca i kupca, koordinirajući ceo proces pregovora i prodaje.

Kao konsultant za izdavanje nepokretnosti radila je sa mnogim inostranim klijentima i ambasadama.

Bila je zadužena za ekskluzivno zastupanje velikih kompanija poput Philip Morris, Cooper Tire i dr. po pitanju svih aktivnosti koje su se odnosile na pronalaženje, pregovaranje, zakup stambenih nepokretnosti i aktivno upravljanje svim nepokretnostima zakupljenim od strane ovih kompanija.

Svakodnevna komunikacija sa klijentima, vlasnicima nepokretnosti i potencijalnim zakupcima/stranim kompanijama, iskustvo na izradi raznih ponuda, izveštavanju i izuzetna veština u organizaciji poslova, pomogli su joj da bolje razume potrebe svojih klijenata i shvati koliko je važno profesionalno upravljanje nepokretnostima, kako u kontekstu kvaliteta života u stambenim zajednicama, tako i u kontekstu očuvanja vrednosti imovine.

Iz tog razloga odlučuje da se usko specijalizuje za profesionalno upravljanje stambenim zajednicama i u decembru 2017. godine stiče licencu za profesionalnog upravnika.

Tamara Krpović poseduje sledeće licence i sertifikate:

(2017) Licenca za Profesionalnog upravnika br.369

(2015) Licenca za Agenta za promet i zakup nepokretnosti br.720

(2013) Istraživanje klijenta – Colliers Univerzitet, Beograd, metode istraživanja tržišta klijenata i procena njihovih potreba

(2013) Finansijska pismenost & vrednovanje nepokretnosti – Colliers Univerzitet

(2012) Cold Calling Strategies for Top Brokers – Colliers Univerzitet, Beograd , trening -akcenat na strategiju “telefonskih poziva” za vrhunske konsultante

(2011) Service Excellence Snapshot – Colliers Univerzitet, Beograd , trening pružanje usluge više od očekivanog klijentima

(2011) World Economic Forum – Colliers Univerzitet, Beograd , predstavljanje kompanije Colliers

(2008) Porcelanosa – Španija / Villarreal, obilazak fabrike povodom koncepta savetodavnih usluga za Engel, projekat Marina Dorćol

(2008) Colliers in 50 Words or Less –Colliers Univerzitet , Beograd , veštine predstavljanje kompanije u 50 reči ili manje

(2007) Next Level Listening – Colliers Univerzitet, Beograd, trening slušanja sagovornika, verbalnih i neverbalnih znakova-govor tela

(2004) “Need for speed” business training – Trening u organizaciji kompanije Johnson Wax, održan u Italiji /Cortini d’Ampezo, veštine pravovremenog delovanja

(2003) Marketing training – Trening u organizaciji kompanije Johnson Wax, održan u Italiji /Milano

(2002) Supplier chain training- Trening održan od strane Unilever-a u Rumuniji /Sinaia sa fokusom na nabavku, zalihe i metode za uspešno postizanje profesionalnih ciljeva