Ivana Karamarković

Ivana Karamarković

Ivana Karamarković

IVANA KARAMARKOVIĆ – RADNA BIOGRAFIJA

Ivana Karamarković je pasionirani profesionalac sa preko 12 godina iskustva u sektoru upravljanja nekretninama, odgovorna, pouzdana i vrlo uspešna u kreiranju, vođenju i održavanju izuzetnih odnosa sa klijentima. Ona poseduje pozitivan stav, izuzetne organizacione sposobnosti i vrlo je odgovorna i precizna u obavljanju poslovnih zadataka.

O tome svedoči i podatak da je u kompanijama gde je radila imala izuzetne zasluge za stvaranje izvanrednih odnosa sa klijentima i bila birana da učestvuje u kreiranju globalnog programa pod nazivom “Service Excellence”, koji je osmišljen da garantuje isti standard usluga u celom svetu i obezbedi mere za bolje razumevanje klijenata i građenje lojalnosti klijenata.

Ivana je izuzetno vešta u planiranju, organizovanju i izvršavanju brojnih poslovnih aktivnosti u zadatim rokovima. Tokom godina rada na poslovima upravljanja nekretninama, bavila se svim aspektima ovog posla, počev od vođenja svih poslovnih operacija, poslova tehničkog održavanja, upravljanja kompletnom administracijom objekata, kao i komunikacijom sa svim relevatnim pravnim licima kako bi se osiguralo usklađivanje sa lokalnim zakonima i procedurama.

Među brojnim klijentima sa kojima je sarađivala ističu se kompanije USSteel, Philip Morris, Cooper Tire, i mnoge ambasade i rezidencije. Među svoje najveće uspehe, nabraja uspešno koordinisanje i organizovanje tenderske dokumentacije za usluge Upravljanja nekretninama i prateće usluge vezane za ljudske resurse za kompaniju Philip Morris gde je tri puta zaredom osvojen tender za ove usluge.

Na ovim poslovima Ivana je bila zadužena za superviziju svih poslovnih operacija vezanih za upravljanje nekretninama i prateće usluge vezane za ljudske resurse za područje cele Srbije (Beograd, Niš, Kruševac, Smederevo) i Makedonije (Skoplje i Prilep).

Kao menadžer za ključne klijente bila je zadužena i za kompletan menadžment sledećih objekata Ablok – Novi Beograd, Savada – Novi Beograd i Golf 8 – Banovo brdo.

Neke od poslovnih aktivnosti kojima se Ivana aktivno bavila su sledeće:

  • Upravljanje svim poslovnim operacijama na projektima Ablok, Savada i Golf 8 koje se tiču održavanja i upravljanja sa posebnim akcentom na praćenju, merenju i podizanju kvaliteta usluga.
  • Koordinacija i kontrola svih usluga održavanja i administracije sa ciljem povećanja efikasnosti i kvaliteta pruženih usluga, usklađivanja sa tehničkim i bezbedonosnim standardima kao i standardima po pitanju usluga čišćenja i održavanja.
  • Staranje o nedeljnim i mesečnim planovima održavanja kao i o redovnim i vanrednim popravkama, projektima sanacije, projektima reciklaže otpada i planovima redovnih i vanrednih inspekcija objekata.
  • Supervizija osoblja zaduženog za održavanje, kao i svih podizvođača angažovanih na poslovima održavanja, kontrola aktivnosti koje se odnose na odlaganje i reciklažu smeća, obezbeđenje zgrade, radne naloge i reklamacije, alokaciju parking prostora i dr.
  • Priprema i izada periodičnih analiza, izveštaja o izvršenim i planiranim radovima, finansijskih izveštaja, planova održavanja, procena potrebnih investicionih i tekućih radova i dr.
  • Adaptacija i implementacija inicijalnih pravila i procedura, kontinualno praćenje pravne regulative i propisa koji se odnose na oblast stanovanja i održavanja stambenih zgrada, kao i praćenje aktuelnih tržišnih trendova vezanih za upravljanje nekretninama.
  • Upravljanje administracijom – kreiranje Protokola o preuzimanju nekretnina i Inventar lista, administracija računa za komunalne i servisne usluge sa plaćanjem i redovnom evidencijom i izveštavanjem.
  • Saradnja sa podizvođačima, bezbedonosnim kompanijama i dr., administracija ugovora sa podizvođačima , rešavanje raznih upita i zahteva od strane klijenata, prijem i plaćanje faktura
    U skladu sa svojim uverenjem da je konstantno učenje neophodno za dalji profesionalni razvoj, Ivana odlučuje da se usko specijalizuje za profesionalno upravljanje stambenim zajednicama i u decembru 2017. polaže ispit za profesionalnog upravnika.

Poseduje i sledeće sertifikate:

(2018) – Licenca za Profesionalnog upravnika broj 528

(2015) –Sertifikat o uspešno završenoj Školi ljudskih resursa – šest različitih modula dizajniranih da pokriju sve važne aspekte vezane za oblast ljudskih resursa u organizaciji Škole za ljudske resurse Instituta za ekonomsku diplomatiju u Srbiji.

(2013-2017) Serije psiholoških i komunikacijskih treninga i radionica – “Komunikacija sa nekoliko specifičnih tipova teških ljudi”, “Emotivna inteligencija” (NVO Licem u lice, Beograd), “Neverbalna komunikacija” (Oli, Srpsko psihološko društvo), različite radionice i seminari u oraganizaciji Društva grupnih analitičara u Beogradu i mnogi drugi.

(2012) Asertivna komunikacija – veštine i tehnike Psihopolis Institut, Novi Sad

(2011) Emotivna inteligencija u poslovnom okruženju – Kursevi na temu emotivne inteligencije u liderstvu, e-marketingu i komunikaciji i iskustvena radionica na temu “Šest tipova ličnosti u poslovnom okruženju”, u organizaciji juniorske komore JCI – Junior Chamber International.

(2010) LEED Green Associate – Pripremni kurs za LEED sertifikaciju, održan od strane Devin Saylor LEED AP pod pokroviteljstvom USAID Competitiveness Project.

(2009) USAID MEGA Project – Municipal Economic Growth Activity – Radionice na temu novog menadžmenta i održavanja rezidencijalnih zgrada u Srbiji kao i neophodnim zakonskim regulativama.

(2008) Persuasive Presentation Skills and Professional Assessment Skills Course – Trening održan od strane Gerald Clerx-a sa fokusom na komunikaciju, prezentaciju, prodajne veštine i metode za uspešno postizanje profesionalnih ciljeva.

(2007) International Property Management Congress, Vienna – Prvi internacionalni kongres na temu Upravljanja nekretninama održan u Hofburg kongresnom centru, pod pokroviteljstvom Property Congress Management GmbH na temu “Održavanje, popravke i rehabilitacija nepokretnosti”