Šta je tekuće održavanje zgrade?

Šta je tekuće održavanje zgrade?

Tekuće održavanje predstavlja izvođenje radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom zgrade ili radi otklanjanja tih oštećenja, a sastoje se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno svih radova kojima se obezbeđuje održavanje zgrada na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti. Tekuće održavanje, pored redovnih pregleda, servisiranja i popravki elemenata, opreme i instalacija, mogu biti aktivnosti i radovi kao što su:
– redovno servisiranje liftova u skladu sa važećim propisima;
– popravka ili zamena automata za zajedničko osvetljenje, prekidača, sijalica i dr,
– deratizacija, dezinsekciju i dezinfekciju zajedničkih prostorija u zgradi u skladu sa važećim propisima,
– čišćenje slivnika, oluka i olučnih cevi zgrade,
– popravke ili zamenu okova, brava, katanaca i drugih uređaja za zatvaranje ormana za strujomere, vodomere, telefonske i televizijske instalacije u zgradi,
– krečenje i bojenje zajedničkih prostorija u zgradi,
– farbanje cevne mreže, grejnih tela i drugih uređaja u zajedničkim delovima zgrade,
– održavanje higijene u zajedničkim delovima zgrade (čišćenje i pranje ulaza, stolarije, zajedničkih prostorija, stepeništa, hodnika, zastakljenih površina i dr),
– čišćenje i održavanje platoa i trotoara oko zgrade, odnosno nasipa, useka, rigola i slično,
– drugi radovi kojima se obezbeđuje održavanje zgrade na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti.
U troškovima tekućeg održavanja učestvuju svi vlasnici posebnih delova i to srazmerno broju svojih posebnih delova u odnosu na ukupan broj svih posebnih delova. Visina izdvajanja na ime troškova tekućeg održavanja ne može biti niža od iznosa propisanog aktom o tekućem održavanju zgrada koji donosi jedinica lokalne samouprave.