Kako se plaća naknada za poslove profesionalnog upravljanja?